/

Jäsenhakemus 2019

Mikäli sinulla on vuokrattu pelioikeus, tulee vuokranantajan tehdä siitä erillinen ilmoitus (pelioikeudenkäyttäjän ilmoitus)

Olen kiinnostunut

Jäsenyyden irtisanominen

4§ Jäsenyydestä eroaminen "Jos jäsen haluaa erota Seurasta, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka Seuran kokouksen pöytäkirjaan kirjattavaksi viimeistään kunkin vuoden 28.2 loppuun mennessä. Irtisanomisen eräpäivän jälkeen erota ilmoittaneen jäsenen eron katsotaan tapahtuneeksi heti, mutta eroavan jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä hoitamaan muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun,"

Pelioikeusilmoitus 2019

Kurk Golf ry:n jäsenyys*

Tasoituksella 54 jäseneksi liittyvän tulee toimittaa kopio Green Cardista

Käytän kauden pelioikeuden seuraavasti, valitse yksi vaihtoehdoista


Haluan Play63 (pelioikeus myös EGS ja GG kentille) kaudelle 2019: